bToponas

Kadra

Wojewdzka

Kierownik Bloku Operacyjnego

Weronika Wojewódzka

Wykwalifikowana instrumentariuszka, specjalistka w zakresie Organizacji i Zarządzania, ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Przez rok uczestniczyła w Misji Medycznej ONZ w Egipcie pracując na bloku operacyjnym chirurgicznym. Całe życie zawodowe związana z blokiem operacyjnym na oddziale Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

W CM MML, oprócz wykonywania obowiązków pielęgniarki operacyjnej, odpowiada za stan sanitarno-epidemiologiczny placówki. Na co dzień zajmuje się koordynacją pracy personelu pielęgniarskiego i bezpośrednią opieką nad pacjentami.

tel. 608 287 487

e-mail: biuro@mml.com.pl

Współpracujemy

© 2014 by Centrum Medyczne MML

Created by Coati Design & Emart Synergia