Videonystagmografia (badanie błędnika) jest metodą rejestracji ruchów oczopląsowych za pomocą kamery umieszczonej w masce przypominającej gogle narciarskie, które podczas badania pacjent zakłada na oczy. Ruchy gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są do komputera, a następnie wyświetlane w postaci wykresu na monitorze. W niektórych ośrodkach nadal stosowana jest metoda elektronystagmografii (ENG), która od VNG różni się sposobem rejestracji ruchów gałek ocznych. W ENG wykorzystuje się zjawisko wytwarzania przez gałki oczne pola elektrycznego, którego zmiany, powodowane ruchem oczu, rejestrowane są przez elektrody umieszczane obustronnie w okolicy skroniowej. Podobnie jak w videonystagmografii, sygnał przekazywany jest do komputera, gdzie zostaje przetworzony na wykres i nastepnie poddany analizie.

Drażnienie błędników wyzwala każdorazowo takie objawy jak: zawrót głowy, oczopląs oraz nieprzyjemne objawy wegetatywne takie jak: nudności, czasem nawet wymioty. Dlatego zaleca się, aby przed badaniem być na czczo lub jedynie po lekkim posiłku dla zminimalizowania nieprzyjemnych odczuć. Drażnienie błędników w próbie kalorycznej polega na wlewaniu wody do obu uszu (chłodnej i ciepłej), dlatego przeciwwskazaniem do wykonania badania jest obecność stanów zapalnych ucha środkowego i zewnętrznego. W tych przypadkach badanie można wykonać z użyciem aplikatorów powietrza o zmiennej temperaturze, w które wyposażone są niektóre systemy do badania. Wynik badania może być zaburzony u pacjentów przyjmujących na stałe leki o działaniu sedatywnym (leki uspokajające, niektóre leki stosowane w leczeniu zawrotów głowy), dlatego na około 10 dni przed badaniem pacjent proszony jest o odstawienie wymienionych leków, oczywiście po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

VNG jest aktualnie najnowocześniejszą metodą rejestracji ruchów gałek ocznych. Jej przewaga nad ENG polega na braku artefaktów elektrycznych, które często powodują trudności w interpretacji zapisu, możliwości rejestracji ruchów we wszystkich płaszczyznach oraz na możliwości analizowania „żywego” ruchu gałek ocznych, których obraz wyświetlany jest dodatkowo na ekranie monitora.

Badanie VNG jest niezbędnym elementem diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii, dlatego na badanie mogą kierować: laryngolodzy, neurolodzy i lekarze rodzinni. Konieczność wykluczenia zmian zapalnych w uchu wymaga jednak konsultacji laryngologa bezpośrednio przed wykonaniem badania. Wynik badania pacjent otrzymuje po ok. 14 dniach.

Badania wykonujemy w celach profilaktycznych, kontrolnych i leczniczych.