Skontaktuj się

Audiometria – badanie słuchu

W Centrum Medycznym MML wykonujemy dwa rodzaje audiometrii: tonalną oraz impedacyjną. Każda z nich ma inne zastosowanie.

Audiometria tonalna

Badanie oceniające próg słyszenia, czyli rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu. Dzięki niemu lokalizujemy przyczynę niedosłuchu (czy dotyczy ucha wewnętrznego, środkowego czy też dalszego odcinka drogi słuchowej). Polecane osobom narażonym na uszkodzenia aparatu słuchowego spowodowane hałasem, wibracjami, związkami chemicznymi itp.

Audiometria impedacyjna (tympanometria)

Badanie mierzące podatność układu przewodzeniowego ucha środkowego i ciśnienie w jamie bębenkowej oraz badanie odruchu strzemiączkowego, które określa uszkodzenie słuchu na poziomie ucha środkowego i wewnętrznego oraz nerwu słuchowego. Badanie jest krótkie, nieinwazyjne, obiektywne, nie wymaga współpracy pacjenta. Polecane osobom, które narażone są na oddziaływanie znaczącej różnicy ciśnień podczas nurkowania czy lotu samolotem, a także wspomagająco przy doborze leków stosowanych przed podróżą czy nurkowaniem.