Skontaktuj się

USG oka Warszawa

Ultrasonografia jest jedną z często wykorzystywanych metod diagnostycznych. Duże znaczenie zyskuje dzięki temu, że jest badaniem bezbolesnym, bezinwazyjnym i całkowicie bezpiecznym. Wiele osób choć raz miała wykonywane takie badanie i wie na czym polega. Jak wygląda badanie USG okulistyczne? Na czym polega i w jaki sposób przygotować się do jego wykonania? Kiedy konieczne jest jego wykonanie i czy USG oka boli?

Badanie USG oczu – na czym polega?

Badanie wykonuje się przy pomocy specjalnego urządzenia, jakim jest ultrasonograf. Wykorzystuje on fizyczne właściwości fal ultradźwiękowych, w okulistyce wykorzystywane są dwie częstotliwości fal: 10 MHz i 20 MHz. Aparatura emituje fale, które za pośrednictwem głowicy wnikają do organizmu człowieka, gdzie napotykają na pewne “przeszkody”, jak narządy wewnętrzne. Fale ultradźwiękowe odbijają się od nich, po czym powracają do urządzenia tworząc na specjalnym monitorze obraz badanych narządów i tkanek. Urządzenie wyposażone jest w dodatkowe funkcje, pozwalające wykonać pomiary oraz udokumentować zaobserwowane zmiany przy pomocy zdjęć, które następnie są drukowane i dołączane do dokumentacji medycznej pacjenta.

Ultrasonografia oka jest badaniem kontaktowym, co znaczy, że głowica musi dotykać gałki ocznej. Badanie wykonywane jest w dwóch wariantach, tzw. projekcjach: A i B.

USG gałek ocznych w projekcji A

Podstawą do wykonania badania USG w projekcji A jest ocena długości gałki ocznej oraz znajdujących się wewnątrz oka struktur. Lekarz uzyskuje szczegółowe informacje dotyczące m.in. promienia krzywizny rogówki, a także głębokości komory przedniej, grubość rogówki czy osiowej długości gałki ocznej. Badanie wykonywane jest m.in. jako element przygotowania do operacji zaćmy – pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów soczewki wewnątrzgałkowej.

Mimo że cała procedura trwa zaledwie kilkanaście sekund, pozwala lekarzowi uzyskać precyzyjne informacje, dostarczając rzetelnych wyników pomiarów. Głowica po zetknięciu z powierzchnią oka emituje fale, które zapisują na urządzeniu wyniki serii pomiarów, jednocześnie obliczając wartość średnią serii.

USG oczu w projekcji B

Projekcja B w badaniu ultrasonograficznym oka wykorzystywana jest, aby precyzyjnie ocenić struktury znajdujące się wewnątrz gałki ocznej. Badanie jest zalecane, gdy lekarz podejrzewa występowanie patologicznych zmian w obrębie narządu wzroku. Jego zaletą jest możliwość wykorzystania nawet u osób z zaawansowaną zaćmą, przy której wgląd do wnętrza gałki ocznej jest utrudniony.

Wykonanie badania w projekcji B umożliwia dodatkowo ocenę struktur, które znajdują się głębiej, poza gałką oczną, jak np. oczodoły. Jest ono niezbędne w przypadku odwarstwienia siatkówki czy monitorowania zmian występujących w tylnej części oka. Dzięki projekcji B lekarz zyskuje informacje o rozległości krwotoku doszklistego. Ten wariant badania wykorzystywany jest także w diagnostyce i monitorowaniu leczenia stanów zapalnych.

Pacjenci z całą pewnością docenią możliwości, jakie niesie ze sobą USG oka w projekcji B, ponieważ głowica ultrasonografu przykładana jest tylko do powieki – podczas badania oko jest zamknięte.

USG oczu z efektem Dopplera

Współczesne aparaty do przeprowadzenia badania USG umożliwiają wykorzystanie tzw. efektu Dopplera. Wykorzystywane jest tu zjawisko, w których fale ultradźwiękowe odbijają się od ruchomego przedmiotu. W praktyce USG z efektem Dopplera wykorzystywane jest do oceny przepływów krwi.

Wykonanie badania USG z efektem Dopplera pozwala ocenić proces przepływu krwi w obrębie oka i oczodołu, tym samym uwidacznia ewentualne nieprawidłowości, jak zatory, guzy uciskające naczynia krwionośne.

Kiedy należy wykonać badanie USG gałek ocznych?

Badanie USG oczu to oferta specjalistycznych badań, z których skorzystać mogą wszyscy pacjenci wymagający rzetelnej diagnostyki. Ultrasonografia oka wykonywana jest w celu:

 • monitorowania krótkowzroczności,
 • dokładnego określenia wartości optycznej wszczepionych soczewek wewnątrzgałkowych,
 • oceny rozwoju i zakresu odwarstwienia siatkówki,
 • oceny rozwoju i zakresu wewnątrzgałkowych zmian rozrostowych,
 • oceny i monitorowania krwotoków wewnątrzgałkowych.

USG oczu jest bardzo rzetelną metodą diagnostyczną. Pozwala lekarzowi uzyskać precyzyjne informacje dotyczące pomiaru:

 • długości osiowej gałki ocznej,
 • głębokości komory przedniej oka,
 • grubości soczewki,
 • reflektywności poszczególnych struktur znajdujących się w oku,
 • w obrębie mięśni gładkoruchowych znajdujących się w oczodole.

Zastosowanie badania USG oczu w diagnostyce

USG gałek ocznych i USG oczodołu znajdują szczególne zastosowanie w diagnozowaniu chorób nowotworowych narządu wzroku. Pozwala ono również monitorować rozwój choroby oraz postęp i skuteczność leczenia.

W praktyce okulistycznej USG dna oka i gałek ocznych pozwala wykryć wiele zmian i nieprawidłowości. Doskonale sprawdza się do kontroli narządu wzroku po przebytym urazie i w czasie rekonwalescencji. Dodatkowo USG gałek ocznych umożliwia:

 • ocenę sytuacji pacjenta, w którego oku znajduje się ciało obce,
 • monitorowanie zmian w gałkach ocznych u osób zmagających się z chorobą cukrzycową,
 • u osób ze zdiagnozowanymi chorobami tarczycy, objawiającymi się orbitopatią tarczycową pozwala ocenić grubość mięśni,
 • diagnostykę mętów znajdujących się w ciele szklistym,
 • stopień odwarstwienia siatkówki,
 • monitorowanie stanu pacjentów, u których doszło do wylewu krwi do gałki ocznej.

USG oczu wykonywane jest także w przypadku stanów zapalnych oka, gdy zachodzi potrzeba oceny jego tylnego fragmentu.

Przeciwwskazania do wykonania badania USG oczu

USG jest badaniem całkowicie bezpiecznym i bezinwazyjnym. Fale ultradźwiękowe nie są dla organizmu człowieka szkodliwe, dlatego badanie ultrasonograficzne oczu wykonywać można nawet u dzieci oraz u kobiet w ciąży. Co więcej, diagnostyka może być wielokrotnie powtarzana, jeśli stan pacjenta wymaga regularnego monitorowania narządu wzroku.

W jaki sposób prawidłowo przygotować się do USG oka?

Większość badań ultrasonograficznych nie wymaga od pacjenta szczególnego przygotowania. W przypadku okulistyki należy pamiętać, że do gabinetu należy zgłosić się bez makijażu oczu. Osoby noszące soczewki kontaktowe będą musiały zdjąć je na czas badania.

Przed rozpoczęciem badania lekarz wykonuje znieczulenie rogówki, dlatego jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej reakcje alergiczne na leki znieczulające koniecznie należy o tym fakcie poinformować lekarza.

Badanie może być przeprowadzone w pozycji siedzącej lub leżącej. Podczas USG należy stosować się do poleceń lekarza wykonującego badanie. Nie można wykonywać żadnych gwałtownych ruchów głową. Należy mieć świadomość, że zarówno w czasie badania, jak i bezpośrednio po nim u pacjenta mogą wystąpić problemy z prawidłowym widzeniem. Obraz może być niewyraźny i rozmyty, jednak nie ma konieczności rozszerzania źrenicy.

USG gałki ocznej w Warszawie – cena

USG oka cena w poszczególnych placówkach uzależniona jest od wielu czynników, w tym m.in. lokalizacji wybranej placówki. Wpływ na koszt wykonania badania zależeć może też od tego, jaki lekarz prowadził oraz od tego, jakim sprzętem dysponuje. Najlepiej wybierać te placówki, które dysponują nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, na którym pracują specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie. Planując USG gałki ocznej w Warszawie cena nie powinna stanowić priorytetowego elementu, wpływającego na decyzję.

Chcesz dowiedzieć się na jaki wydatek się przygotować? Sprawdź w naszym cenniku USG oka w Warszawie cena i umów się na wizytę.