Już wkrótce Dr Marcin Broda w TVN TURBO

Wiadomości szczególnie ważne dla KIEROWCÓW – Badania przed uzyskaniem prawa jazdy kat B, ale co niesamowicie ważne a prawie zupełnie pomijane: dr Broda jako laryngolog pracujący w Centrum Medycznym MML, które jest wiodącym Ośrodkiem w leczeniu chrapania i bezdechów podkreśla obecność Dyrektywy Unii Europejskiej obligującej wszystkie kraje członkowskie do badań kierowców w kierunku występowania bezdechu śródsennego.

Czy wiecie, że to bardzo poważne zaburzenie oddychania podczas snu może być tragiczne w skutkach, szczególnie u kierowców.

Więcej na www.bezdechy.pl i niechrapanie.pl