1. Stworzenie Strefy Czystego Powietrza – oczyszczaną filtrami HEPA, lampami przepływowymi przeciwbakteryjnymi i przeciwwirusowymi.

2. Zwiększenie częstotliwość dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i powierzchni.

3. Ogólnodostępne są środki do dezynfekcji rąk dla Pracowników i Pacjentów.

4. Zabezpieczenie Recepcji w ekrany ochronne.

5. Zabezpieczenie Personelu w rękawiczki, maseczki ochronne i przyłbice.

6. Zachowanie 2 metrów odstępu pomiędzy stanowiskami pracy oraz pomiędzy miejscami dla pacjentów w poczekalni.

7. Ograniczenie liczby pracowników w firmie oraz wprowadzenie trybu zmianowego.

8. Uruchomienie porad zdalnych, aby pacjenci mogli pozostać w kontakcie ze swoim lekarzem prowadzącym.

9. Ograniczenie liczby wizyt do tych wymagających obecności Pacjenta w placówce.

10. Ograniczenie realizacji wizyt dzieci do lat 10.

11. Mierzenie temperatury ciała każdej osoby, która wchodzi na teren Centrum Medycznego MML. Każdy, u kogo występuje stan podgorączkowy (powyżej 37,8), nie będzie mógł skorzystać z wizyty stacjonarnej. W przypadku personelu pracownik zostaje oddelegowany do domu.

12. W klinice w trakcie przyjęć przebywa nie więcej niż 5 osób, nie licząc personelu.

13. Ograniczenie możliwości wejścia do kliniki osób towarzyszących. Wyjątkiem są dzieci
i osoby niepełnosprawne/niesamodzielne.

14. Usunięcie z poczekalni wszystkich materiałów reklamowych i zabawek.

15. Wprowadzenie ankiety weryfikacyjnej podczas zapisów telefonicznych oraz wizyty stacjonarnej.

16. Wizyty pacjentów realizowane są w 15 – minutowym odstępie czasu.

17. Najbezpieczniejszą formą płatności jest płatność kartą lub przelewem, w związku z tym zalecamy korzystanie z tego rodzaju transakcji.

18. Szkolenie Pracowników z zakresu postępowania i przewciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa.