Skontaktuj się

Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska – Wow

Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska – Wow ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1998.
W roku 2002 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w roku 2007 tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, w 2016 profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a 17.04.2019- tytuł profesora nauk medycznych.

Konsultacje i zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii raka piersi onkologicznej, onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej, zmiany łagodne w piersi.
Dermatochirurgia- zmiany skóry i tkanek miękkich.

Obecnie pracuje w Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit, Oddziale Chirurgii Onkologicznej oraz Klinice Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Szpitala Kopernika oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii piersi onkologicznej, onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej, węzłów chłonnych oraz nowotworów skóry, tkanek miękkich i czerniaka.

Zaangażowana w działalność charytatywną dla chorych onkologicznych oraz projekty afirmujące kobiecość u chorych na raka piersi Pań po leczeniu onkologicznym

Umów on-line+48 22 406 54 22