Rejestracja on-line
Umów teleporadę
Menu
11.02.2021

Jak leczyć zatoki?

Niestety, w dzisiejszych czasach coraz częściej cierpimy na schorzenia zatok.  Na ich zapalenie choruje obecnie 10–15 proc. ogółu populacji, co w Polsce wynosi około 4 miliony osób. Choroba występuje od 2 do 3 razy w roku u dorosłych i nawet od 6 do 8 razy w roku u dzieci. 

Czym są zatoki?

Zatoki są to przestrzenie znajdujące się w kościach twarzy, które są wyściełane błoną śluzową. U każdego człowieka, istnieją cztery rodzaje zatok: szczękowe, czołowe, sitowe oraz klinowe. Odgrywają one w organizmie ludzkim bardzo ważną rolę. Dochodzi w nich do wymiany cieplnej, spełniają też rolę rezonującą, wzmacniają i modulują dźwięki głosowe. 

Jakie są objawy zapalenia zatok ?

Do najczęstszych objawów zapalenia zatok należą: 

    • trudności w oddychaniu przez nos, 

    • wodnisty, śluzowy lub ropny wyciek z nosa, 

    • obrzęk błony śluzowej w przewodzie nosowym, 

    • zatkany nos oraz zaburzenia węchu,

    • ból lub rozpieranie twarzy.

Leczenie zatok 

W leczeniu schorzeń zatok wykorzystywana jest farmakoterapia. Jednakże, w przypadku stwierdzenia trwałych zmian chorobowych, potrzebne jest leczenie chirurgiczne. 

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że leczenie przewlekłego zapalenia zatok w ciągu ostatnich lat uległo ogromnej zmianie. Obecnie, stosuje się nowoczesne zabiegi na zatoki z zastosowaniem metod endoskopowych, wykorzystujących dostęp do miejsc chorych przez otwory naturalne. Zobacz, jakie zabiegi na zatoki są obecnie dostępne w naszym centrum medycznym.

Nowoczesne metody leczenia zatok

Balonoplastyka

Balonoplastyka, to zabieg, który służy udrożnieniu zatok. Charakteryzuje się ona niewielkim stopniem inwazyjności. Ze względu na wysoki stopień bezpieczeństwa, zabieg ten może być wykonywany u dzieci. Jeszcze nowocześniejszą techniką udrażniania zatok, jest obecnie balonoplastyka XprESS LOProfile.

MIST 

MIST – to skrót pochodzący od angielskiego terminu Minimally Invasive Sinus Technique (Minimalnie Inwazyjna Technika Leczenia Zatok). Jest to zabieg nie powodujący inwazyjności w obszarze błony śluzowej nosa i zatok. Leczenie tą metodą, polega na usunięciu zmienionych chorobowo tkanek, oszczędzając jak najwięcej zdrowych odcinków błony śluzowej, przy jednoczesnym tworzeniu dobrego połączenia zatok z jamą nosową. 

Funkcjonalna endoskopowa operacja na zatoki – FESS

Celem funkcjonalnej endoskopowej operacji zatok jest wyeliminowanie zmian chorobowych oraz poszerzenie naturalnych ujść zatok, usunięcie przerostów błony śluzowej i drobnych, struktur kostnych w niekorzystnych położeniach anatomicznych. Metoda ta przywraca prawidłową wentylację i drenaż zatok oraz zapewnia sprawny mechanizm oczyszczania ich jam. 

Płukanie zatok metodą Hydrodebrider

Zabieg płukania zatok Hydrodebrider jest to procedura obrotowego płukania zatok roztworem soli fizjologicznej, z jednoczesnym odsysaniem wypłukanych zmian pozapalnych. Zabieg pomaga usunąć biofilmy bakteryjne powodujące nawroty zapalenia zatok. Za pomocą tej metody, istnieje też możliwość dostarczenia do ich wnętrza właściwych leków.

Płukanie zatok metodą CYCLONE

Zabieg płukania zatok metodą CYCLONE wspomaga leczenie operacyjne poprzez podawanie leku bezpośrednio do chorych miejsc za pomocą techniki rozpraszania go w chorej zatoce. Jednocześnie, pozwala on na bardzo dokładne odsysanie zatok, w 99 proc. likwidując zalegający w nich biofilm.  

Polipektomia 

Polipektomia jest operacją polipów nosa, wykonywaną przez jamę nosa przy wykorzystaniu zestawu endoskopowego i polegającą na chirurgicznym usunięciu tworów o niezłośliwym pochodzeniu, powodujących zaburzenia jego drożności.