Nos

Nos jest najbardziej eksponowaną częścią ludzkiej twarzy, widoczny z każdego kąta widzenia. Jego wygląd, symetryczność lub większość oraz proporcjonalność w stosunku do pozostałych elementów twarzy decydują o tym czy taka twarz jest odbierana przez większość jako atrakcyjna, ładna czy estetycznie ekscytująca. W przypadku deformacji nosa zewnętrznego stosujemy zabiegu rynoseptoplastyki celem zmiany ukształtowania nosa aby naprawić ewentualne deformacje pourazowe lub dostosować kształt nosa do pozostałych części twarzy tak aby tworzyły ładną symetryczna całość.

Przygotowania do zabiegu

Przed każdym zabiegiem, przynajmniej w naszej Klinice, wykonywane jest badanie tomografii komputerowej i rynomanometrii lub rynometrii akustycznej aby uwidocznić każdą zmianę patologiczną w obrębie nosa i zatok obocznych tak aby wykorzystać wykonywany zabieg również do korekty ew. zmian patologicznych. Przed zabiegiem poza rozmową z pacjentem wykonywane są również zdjęcia w wielu projekcjach tak, aby można wykonać przy pomocy programu komputerowego projekcje zmian korzystnych dla pacjenta. Otrzymany wynik można ocenić wspólnie z pacjentem i uzyskać konsensus co do projektowanych zmian. Oczywiście każdy jest świadomy, że tzw. wirtualna chirurgia jest trudna do skopiowania w rzeczywistości, ale określenie kierunku i zakresu zmian jest bardzo pomocne chirurgowi przeprowadzającemu zabieg.

Rodzaje operacji

Operujemy żywy organizm, który ma indywidualne czasy gojenia i bliznowacenia co ma bardzo duży wpływ na efekt końcowy. Aby uzyskać jak najlepszy rezultat wprowadzone zostały rożne techniki dojścia do szkieletu nosa. Ogólnie dzieli się je na 2 rodzaje tzw technika zamknięta i otwarta. Rożnica polega na tym, że przy technice otwartej przecina się poprzecznie skórę na słupku nosa i odseparowuje ją ku górze odsłaniając całe rusztowanie nosa. Pozwala to na bardzo dokładną analizę zmian i dokładną ich korekcje. Minusem jest obecność niewielkiej blizny na słupku. Może ona być prawie całkowicie niewidoczna, ale w przypadkach osób wytwarzających bliznowce może to być problemem. Dlatego w większości przypadków posługujemy się metodą zamkniętą, gdzie wszelkiego rodzaju ciecia wykonywane są wewnątrz nosa. Każda z tych technik ma oczywiście rożne modyfikacje, które zależą m. in od tego czy trzeba redukować czyli zmniejszać kształt nosa czy też go powiększać.

W tym drugim przypadku konieczne jest zastosowanie materiałów do przeszczepu uzyskiwanego z przegrody nosa albo z małżowin usznych a w przypadku dużych ubytków z chrząstki żebra. Osobnym zagadnieniem jest konieczność poprawy lub zachowania funkcji oddechowych nosa. Dlatego też najlepiej przygotowanymi do tego typu zabiegów są laryngolodzy, którzy mogą pracować w zespole z chirurgiem plastykiem lub też samodzielnie wykonywać tego typu zabiegi. Oczywiście są również chirurdzy plastycy, którzy opanowali techniki operacyjne właściwe laryngologom, ale są to nieliczne wyjątki. Laryngolog przeprowadzając wiele zabiegów na przegrodzie nosa i na zatokach obocznych jest najlepiej przygotowany do zachowania lub poprawy funkcji nosa. Ocena estetyczna projektowanych zmian jak i ocena pooperacyjna jest bardzo subiektywna i zależna od wielu elementów nie zawsze obiektywnych. Opisana technika projekcji zmian jest w tym bardzo pomocna. Jednak ważnym jest zachowanie indywidualnego naturalnego wyglądu twarzy

Uzupełniające procedury niechirurgiczne

W ostatnim okresie doszło do rozwinięcia metod niechirurgicznych poprawy wizerunku twarzy. Poza zabiegami poprawiającymi wygląd skóry rozwinięto techniki medycyny estetycznej polegające na wypełnianiu tkanek ich podciąganiu, oraz paraliżu mięśni mimicznych celem zapobieżeniu lub likwidacji zmarszczek. Z upływem lat tkanki twarzy pod wpływem sił grawitacyjnych maja tendencje do opadania co w połączeniu z atrofizacją tkanek nadaje twarzy niekorzystny wygląd zaznaczając fizjologiczne bruzdy. Użycie wypełniaczy , najczęściej preparatów kwasu hialuronowego pomaga ww korekcji tych zmian. Doświadczenie zdobyte w przeciągu lat pozwoliło na zastosowanie tych metod również do korekty kształtu nosa. Podobnie wykorzystanie nici zakładanych w tkanki podskórne podciągające te tkanki ku górze również powoli znajdują zastosowanie w korekcji kształtu nosa. Są to nowe techniki stosowane jedynie w wybranych przypadkach, ale dające zadowalające rezultaty.

W naszej Klinice od lat zaczęliśmy stosować te techniki jako uzupełnienie zabiegów rynoplastyki uzyskując bardzo dobre efekty. Stąd pojęcie rynoplastyki hybrydowej. Czyli uzyskiwania ostatecznego wyniku używając wielu rożnych technik razem lub osobno. W przypadku rynoplastyki klasycznej oceniamy wygląd nosa po 6-ciu miesiącach i jeżeli widzimy pewne nierówności czy asymetrie w jego wyglądzie, co jest nie do przewidzenia stosujemy te techniki celem uzyskania jeszcze lepszego wyniku.