Powrót do świata dźwięków

Poruszamy problem wad słuchu u dzieci.