Wzrost innowacyjności Centrum Medycznego MML Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu przedklinicznego diagnozowania bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu.

Centrum Medyczne MML Sp. z o. o. pragnie poinformować, że w dniu 24.12.2015 dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 15.12.2015 roku na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu innowacyjnej aplikacji do przedklinicznej diagnostyki bezdechów śródsennych oraz zaburzeń oddychania podczas snu, wraz z oznaczeniem ich przyczyn, na podstawie zapisów akustycznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że wykonawcą wybranym do realizacji usługi została Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

 

parp