Lek. med. Marek Świderski

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracuje również jako starszy asystent w Klinice Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, jako asystent tamtejszego Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także w Wojskowym Pogotowiu Lotniczym Oddziału Intensywnej Terapii VI Szpitala Wojskowego w Dęblinie.

Specjalizuje się w anestezjologii i intensywnej terapii. W Centrum Medycznym MML zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego, znieczuleniem miejscowym, znieczuleniem ogólnym, sedacją, znieczuleniem u dzieci, znieczuleniem przewodowym oraz cewnikowaniem tętnic.