Dr n. med. Michał Michalik

Założyciel i właściciel Centrum Medycznego MML

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Jest również członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych. Publikuje także prace naukowe, jest ekspertem i konsultantem naukowym portali medycznych i serwisów internetowych.

Specjalizuje się w otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi oraz medycynie lotniczej. Od początku swojej pracy interesował się chirurgią laryngologiczną, a wprowadzenie technik endoskopowych oraz innych mało inwazyjnych operacji laryngologicznych spowodowało jego zainteresowanie chirurgią precyzyjną. Przez lata działalności medycznej rozwijał prace z dziedziny Funkcjonalnej Endoskopowej Chirurgii Nosa i zatok (ang. FESS). Jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął wykonywanie mało inwazyjnych zabiegów płukania zatok metodą Hydrodebrider. Wprowadził również metodę balonoplastyki zatok (cewnikowania endoskopowego zatok) oraz innowacyjną metodę poszerzenia ujść zatok XprESS.

Założyciel pierwszego w Polsce Snoring Center – Centrum Leczenia Chrapania. Do leczenia tej choroby wprowadził technikę koblacji, radiochirurgię, technikę harmoniczną oraz implanty stosowane do korekcji gardła i podniebienia miękkiego. Jako jedyny w Polsce rozpoczął także wykonywanie innowacyjnego zabiegu Repose THS.

W roku 2010 został wyróżniony przez dwa najbardziej prestiżowe stowarzyszenia leczenia zaburzeń snu – American Academy of Sleep Medicine oraz International Surgical [&] Sleep Society.