Dr n. med. Radosław Różycki

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracuje również jako starszy asystent oraz kierownik przychodni specjalistycznej w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Tam współpracuje też z Kliniką Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Kliniką Chirurgii Plastycznej.

Specjalizuje się w chorobach oczu oraz chirurgii okulistycznej i rekonstrukcyjnej. W Centrum Medycznym MML zajmuje się przede wszystkim mikrochirurgią zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepianiem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych, operacjami rekonstrukcyjnymi dróg łzowych technikami endoskopowymi z wykorzystaniem energii laserowej oraz metodami klasycznymi, a także operacjami plastycznymi powiek.