Lek. med. Joanna Braszko-Cisiak

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób powierzchni oka, aparatu ochronnego oka, dróg łzowych, soczewki oraz siatkówki.
Zajmuje się również badaniem wad refrakcji, doborem korekcji okularowej i miękkich soczewek kontaktowych.

Stypendystka programu wymiany międzynarodowej Socrates-Erasmus z Uniwersytetem w Bari (Włochy).
Odbyła również staż zagraniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Patrze (Grecja).
W 2011 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Zainteresowania pozazawodowe obejmują podróże, literaturę latynoamerykańską oraz jazdę na nartach i snowboardzie.