Umów teleporadę
Menu

Polipektomia – usuwanie nieprawidłowych narośli błon śluzowych zatok i jam nosowych

Operacja ta, wykonywana przy wykorzystaniu zestawu endoskopowego, polega na chirurgicznym usunięciu wyrastających z błony śluzowej nosa tworów o niezłośliwym pochodzeniu powodujących zaburzenia drożności nosa. Nowoczesnym urządzeniem stosowanym przy tym zabiegu jest shaker z techniką plazmową redukującą do minimum ryzyko krwawienia.

Często zmiany przerostowe o charakterze polipowatym obejmują także błonę śluzową zatok przynosowych, zwłaszcza tzw. zatok sitowych, co powoduje konieczność rozszerzenia operacji do tzw. ethmoidectomi, czyli mikrochirurgicznego otwarcia i usunięcia zmienionej zapalnie tkanki wyżej wspomnianych zatok. Do zabiegu tego wykorzystujemy nóż harmoniczny. Osiągana dzięki niemu precyzja operacji oraz jego właściwości przeciwdziałające krwawieniom wpływają dodatnio na poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów.

Dzięki zastosowaniu tej metody operacyjnej niedługi jest także okres rekonwalescencji pacjenta po zabiegu.