W wyniku badania histopatologicznego napisano, że mam: „zmianę dysplastyczną dużego stopnia”. Co to oznacza?

wpis w: NBI | 0

Lekarz pobierając wycinek wysyła go w postaci preparatu szkiełkowego do oceny specjalistom: histopatologom lub cytologom. Oni sprawdzają strukturę komórkową tego materiału. Jeżeli komórki mają regularną budowę i zachowują symetrię to oznacza, że tkanka nie stanowi dużego zagrożenia. Ale jeśli patolodzy widzą, że komórki są w dużym nieładzie, są zróżnicowane, w różnych konfiguracjach, to jest to tzw. dysplazja. Im większy w nich chaos, tym większa dysplazja (stad określenie dużego lub małego stopnia). Taką zmianę należy jak najszybciej wyeliminować