Skontaktuj się

Diagnostyka w leczeniu implantologicznym w kontekście chorych zatok 20.09.2022

Diagnostyka w leczeniu implantologicznym w kontekście chorych zatok 20.09.2022
AGENDA KURSU
WTOREK 20.09.2022
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
CZEŚĆ TEORETYCZNA
9:30-10:00 Otwarcie kursu. Przywitanie uczestników.
Dr hab. n. med. Michał Michalik – Kierownik naukowy, specjalista w dziedzinie Otolaryngologii i Medycyny Lotniczej, Członek Zarządu Centrum Medycznego MML
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych. Autor licznych prac naukowych, ekspert i konsultant naukowy portali medycznych i serwisów internetowych. Specjalista z dziedziny otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi oraz medycyny lotniczej. Za dotychczasowe osiągnięcia został wyróżniony przez m.in. American Academy of Sleep Medicine, International Surgical [&] Sleep Society, European Sleep Research Society, European Society od Endocrine Surgeons i in.
Prof. Dr hab. N. med. Wiesław Konopka – specjalista w dziedzinie Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej, Audiologii i Foniatrii
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Specjalista w dziedzinie otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów, członek Rady Naukowej czasopisma Otorynolaryngologia i Nowa Audiofonologia oraz redaktor tematyczny działu audiologia i foniatria Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego. Pełni obowiązki Przewodniczącego Zespołu Ekspertów w dziedzinie audiologii i foniatrii CMKP. Od 2014 roku pełni obowiązki Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie audiologii i foniatrii. Autor i współautor 273 prac naukowych oraz rozdziałów w książkach i podręcznikach z dziedziny otolaryngologii, audiologii i foniatrii.
10:00- 10:30 Rola znieczulenia we współczesnej stomatologii
Lek. Med. Włodzimierz Siemianowski – Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego MML
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Bielańskim. Obecnie Dyrektor Medyczny w Centrum Medycznym MML.
10:30 – 11:30 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantologicznego w kontekście chorych zatok
Dr n med. Agata Gerwel – specjalista w dziedzinie Otolaryngologii
Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista w dziedzinie otolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Starszy asystent w Klinice Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie. Uczestnik stażów międzynarodowych w Indiach, Szwajcarii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Współautor licznych publikacji oraz wykładowca podczas konferencji naukowych w Indiach, Szwajcarii, Włoszech.
11:30 – 12:15 Przygotowanie pacjenta laryngologicznego pod kątem procedur implantologicznych oraz SINUS LIFT
Lek. med. Marcin Broda – specjalista w dziedzinie Otolaryngologii
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 2000 roku. Specjalista z dziedziny otorynolaryngologii. Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Uczestnik licznych konferencji laryngologicznych oraz okulistycznych krajowych i zagranicznych.
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12: 30 – 13:30 Nowoczesne i małoinwazyjne metody leczenia zatok
Lek. med. Agnieszka- Dmowska-Koroblewska – specjalista w dziedzinie Otolaryngologii
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Starszy asystent Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Specjalista z dziedziny Otolaryngologii. Czynny uczestnik w sympozjach oraz konferencjach naukowych, współautor publikacji „Nasal septum pefroration- New treatment methods; New Medicine 3/2018”
13: 30– 14:00 Wpływ zmian patologicznych w systemie kanałowym zębów na stan zatok szczękowych
Lek. med., lek. stom. Marek Rybicki specjalista chirurgii twarzowo – szczękowej
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej z bardzo bogatym doświadczeniem w realizacji najbardziej skomplikowanych operacji i zabiegów w zakresie ortognatyki. Doktor Marek Rybicki uczestnik licznych szkoleń, tak polskich jak i zagranicznych. Stosuje niezawodne i poparte naukowo metody terapii, poprzedzone zawsze szczegółowym wywiadem z pacjentem.
14: 30 – 15:30 Test sprawdzający
15:30 – 16:00 Przerwa obiadowa
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
16:00 – 18:00 Przeprowadzenie zabiegu laryngologicznego u pacjentów- czynna asysta lekarzy biorących udział w szkoleniu
Diagnostyka pacjenta operacyjnego pod kątem zabiegu implantologicznego, zapoznanie się z badaniami pacjenta wykonywanymi przed zabiegiem, analiza badania Tomografii Komputerowej 3D pod kątem laryngologicznym i stomatologicznym, czynna asysta w zabiegu, monitorowanie zabiegu dzięki komputerowej nawigacji dostarczającej obraz operowanego pola zabiegu.
Prowadzący: Dr hab. n. med. Michał Michalik – Kierownik naukowy, specjalista w dziedzinie Otolaryngologii i Medycyny Lotniczej, Członek Zarządu Centrum Medycznego MML
Współprowadzący: Lek. Med. Włodzimierz Siemianowski – Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego MML
PANEL DYSKUSYJNY
18:00 – 18:45 Omówienie przeprowadzonego zabiegu
Prowadzący: Dr hab. n. med. Michał Michalik – Kierownik naukowy, specjalista w dziedzinie Otolaryngologii i Medycyny Lotniczej, Prezes Zarządu Centrum Medycznego MML
Współprowadzący: Lek. Med. Włodzimierz Siemianowski – Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego MML
18:45 – 19:15 Wręczenie certyfikatów
Dr hab. n. med. Michał Michalik – Kierownik naukowy, specjalista w dziedzinie Otolaryngologii i Medycyny Lotniczej, Członek Zarządu Centrum Medycznego MML
Lek. Med. Włodzimierz Siemianowski – Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego MML
Regulamin kształcenia_wrzesień_2022
 
 

    Zapisz się na warsztaty
    * pole wymagane