Warsztaty laryngologiczno-kardiologiczne

Wypowiedź na temat wpływu i powiązań między problemami kardiologicznymi, a schorzeniami laryngologicznymi.