Skontaktuj się

Regulamin

WARUNKI REZERWACJI WIZYTY – TELEPORADA CENTRUM MEDYCZNE MML

I. Umowa i płatność

1. Umowa o świadczenie usługi uznana jest za zawartą w momencie zaksięgowania opłaty za teleporadę na rachunku bankowym CM MML.

2. Konsultacja telefoniczna – wizyta bez obecności Pacjenta – wymaga opłaconej przelewem usługi.

3. Rezerwacja teleporady ma miejsce podczas dokonywania zapisu telefonicznego i jest gwarantowana w momencie uiszczenia wpłaty za usługę przyszłą na konto CM MML (zgodnie z cennikiem teleporad) oraz przesłania potwierdzenia przelewu drogą mailową, na co najmniej trzy godziny przed wyznaczoną godziną konsultacji telefonicznej.

4. Na adres kontakt@mml.com.pl należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na wystawienie faktury za usługę przyszłą w dniu xx” (data umówionej wizyty). Brak uiszczenia opłaty na godzinę przed planowaną godziną teleporady (brak przesłania potwierdzenia dokonania przelewu) skutkuje automatycznym odwołaniem konsultacji.

UWAGA: Opłata za usługę nie zostanie zwrócona w przypadku nieodwołania teleporady lub odwołania później niż na trzy godziny przed konsultacją telefoniczną.


Dane do przelewu: Centrum Medyczne MML, ul. Bagno 2, wej.E, LU3, 00-112 Warszawa, nr rachunku bankowego: 37 1090 1056 0000 0001 5402 3448, tytuł: Teleporada, imię i nazwisko pacjenta.

II. Warunki odwołania teleporady:

1. Odwołanie konsultacji – aby odwołać teleporadę można skorzystać ze wszystkich kanałów dostępu:

  • Telefonicznie
  • Mailowo
  • Czat

2. Termin bezkosztowego odwołania teleporady:

  • Bezpłatne odwołanie konsultacji lub zmiana terminu rezerwacji następuje do 3 godzin przed planowaną teleporadą.
  • W przypadku odwołania lub zmiany terminu konsultacji po upływie terminu bezkosztowego odwołania teleporady lub nie zgłoszenia się na wizytę CM MML zachowa wpłatę za usługę przyszłą.