Skontaktuj się

Badanie fiberoskopowe w czasie snu farmakologicznego

Badanie fiberoskopowe wykonywane w czasie snu farmakologicznego, służy do odnalezienia miejsca przewężenia, obturacji w obrębie nosa, nosogardła, gardła i krtani u osób z uporczywym chrapaniem oraz bezdechami śródsennymi. Jest stosowane w sytuacjach, gdy dotychczasowa diagnoza jest niepewna i konieczne jest precyzyjne badanie rozwiewające wątpliwości.

Bezpośrednio przed badaniem pacjent zostaje wprowadzony przez lekarza anestezjologa w krótki sen poprzez podanie leków dożylnych (sedację). W trakcie badania przez otwór nosowy wprowadzany jest cienki fiberoendoskop zakończony kamerą, dzięki której dokładnie ocenia się miejsce zwężenia oraz wibrację tkanek. Jednocześnie monitoruje się określone parametry, takie jak: wysycenie krwi tlenem (a zwłaszcza jego spadki), tętno, EKG. Obraz z kamery jest rejestrowany, aby podczas kolejnej wizyty omówić z pacjentem proponowane dalsze leczenie. Zaletą badania fiberoskopowego w czasie snu jest właśnie możliwość nagrania filmu i wykonania wysokiej jakości zdjęć obrazujących górne drogi oddechowe w czasie snu, co pozwala na spokojne odtwarzanie i dokładną analizę oraz dostarcza cennego materiału diagnostycznego.

W tym samym czasie, podczas jednego snu farmakologicznego, możliwe jest również wykonanie zabiegu korekcyjnego likwidującego przyczynę chrapania lub bezdechu.