Skontaktuj się

Prof. dr hab. n. med. Anna Święch

Prof. dr hab n. med. Anna dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem uzyskała w 1992 roku . W 1995 roku uzyskała I stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki, a w  1999 roku-II stopień tej specjalizacji. W latach 1996 i 1999  zdała międzynarodowe egzaminy z okulistyki organizowane przez Międzynarodową Radę Okulistyki (The International  Assesment Test for Ophthalmologists). Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych został nadany Annie Święch na Uniwersytetu Medycznym w Lublinie w 2013 roku.


Prof. Anna Święch od 2004 roku jest Konsultantem Medycznym  ogólnopolskiego Stowarzyszenia AMD oraz przewodniczącą lubelskiego oddziału Stowarzyszenia AMD.

Prof. Anna Święch należy do międzynarodowego grona ekspertów   z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej (Advisory Board of Central East Europe ) zajmujących się aktualnymi wytycznymi dotyczącymi terapii wysiękowej postaci AMD.

Prof. dr hab. n. med. Anna Święch jest członkiem grupy ekspertów, która we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym opracowuje współczesne metody postępowania profilaktyczno-terapeutycznego dotyczące pacjentów z cukrzycą, dotkniętych powikłaniami ocznymi.


Prof. Anna Święch  jest członkiem ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego powołanego przez prezesa NFZ, którego rolą jest kwalifikowanie pacjentów z wysiękową postacią AMD do terapii iniekcjami doszklistkowymi inhibitorów VEGF w ramach ogólnopolskiego programu lekowego. W latach 2003-2019 była mianowana reprezentantem  Polski przy Francuskim Towarzystwie Okulistycznym. Prof. dr. hab. n. med. Anna Święch pełni funkcję przewodniczącej Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Ponadto Prof.  Anna Święch jest członkiem Komisji ds. Oceny Projektów Naukowych –  Institutional Review Board (IRB)  przy Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.

Stypendia zagraniczne:

1996 rok- Klinika Okulistyki Uniwersytetu w Erlangen-Norymberga, Niemcy pod kierownictwem światowej sławy autorytetu w dziedzinie patologii oka- prof. G.O. H.Naumanna.

1996 rok- Oddział Okulistyczny Szpitala Króla Edwarda w Windsorze, Wielka Brytania pod kierownictwem Dr J. Kańskiego

1998 rok- roczny staż w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Paryż XII w Creteil pod kierownictwem światowego autorytetu w dziedzinie schorzeń siatkówki –Prof. G. Soubrane

1999 rok-  roczne podoktoranckie stypendium naukowe od Association Claude Bernard , które pozwoliło na odbycie stażu naukowego w Laboratoire de Developpement, Vieillissement et Pathologie de la Retine  INSERM U 450 w Paryżu pod kierownictwem Prof. Y. Courtois, gdzie we współpracy z University of Southern California, USA oraz Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Paryż XIII  UMR CNRS 8612 dr A. Święch  prowadziła badania nad modelem angiogenezy in vitro w oparciu o hodowlę komórek śródbłonka naczyń naczyniówki wołowej.

 2000 rok – staż w Klinice Okulistyki Universitatsklinikum Benjamin Franklin w Berlinie pod kierownictwem prof. M.H. Foerstera, wybitnego specjalisty w dziedzinie leczenia guzów wewnątrzgałkowych.  

Prof. dr hab. n .med. Anna Święch jest autorem wielu prac naukowych, które prezentowała na wielu konferencjach międzynarodowych, między innymi w USA, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii.

Prof. dr hab. n .med. Anna Święch jest cenionym ekspertem w zakresie diagnostyki i terapii chorób siatkówki takich jak zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem, retinopatia cukrzycowa, pozakrzepowa oraz inne schorzenia siatkówki, dotyczące pacjentów w każdym wieku. Wykonuje zabiegi laseroterapii siatkówki zarówno metodą klasyczną jak i techniką mikropulsową.

Prof. dr hab. n. med. Anna Święch jest zatrudniona w Klinice Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Prof. A. Święch posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.