Arthroscopy

Artroskopia to zabieg, który wykonuje się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Polega na wprowadzeniu urządzenia zwanego artroskopem do stawu poprzez niewielkie nacięcia w jego okolicy. Po wprowadzeniu artroskopu podaje się roztwór soli fizjologicznej, co ułatwia obejrzenie wnętrza stawu. Następnie ocenia się wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstki stawowe, błonę maziową, więzadła, mięśnie, łąkotki. Ta część zabiegu artroskopii bywa nazywana artroskopią diagnostyczną. Następnie do stawu można wprowadzić miniaturowe narzędzia chirurgiczne i zastosować procedury lecznicze w obrębie stwierdzonej patologii. W przypadku przeprowadzenia tych procedur mówi się o artroskopii operacyjnej (terapeutycznej).

Do istotnych zalet tej metody należy niewielkie obciążenie pacjenta zabiegiem, niedługi okres leczenia pooperacyjnego, a także dobry wynik zabiegu. Technika ta stanowi przykład mało inwazyjnej ortopedii.