Umów teleporadę
Menu
08.08.2021

Testy antygenowe covid

Testy antygenowe covid to jedne z badań wykorzystywanych w diagnostyce koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuściła wykonywanie testów antygenowych w diagnostyce zakażeń SARS- CoV- 2. Zaleca się jednak, by wyniki ujemne potwierdzać testem genetycznym. W poniższym artykule dowiesz się m.in. czym jest antygenowy test na covid 19, kiedy należy go wykonać a także wiele innych, równie istotnych informacji. Zapraszamy!

Testy antygenowe na koronawirusa- czym są?

Należy zaznaczyć, iż test antygenowy covid to jedno z badań laboratoryjnych, dzięki któremu można potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS- CoV- 2. Co istotne? Choroba wywoływana przez patogen (covid 19) powoduje dość niecharakterystyczne objawy. Zastanawiasz się co to oznacza? Otóż świadczy to o tym, iż podobne objawy są obecne także w wielu innych chorobach infekcyjnych, przez co niezwykle trudne jest postawienie rozpoznania w oparciu o sam obraz kliniczny. W celu potwierdzenia infekcji konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych testów! Wykonanie testów jest bardzo istotne w przypadku covid 19, bowiem choroba często przebiega w sposób małoobjawowy lub nawet bezobjawowy, a jednak mimo tego zakażona osoba w dalszym ciągu może przenosić koronawirusa na kolejne osoby, które znajdują się w jej bliskim otoczeniu!

Co więcej? Część osób narażona jest na poważne powikłania zdrowotne covid 19, takie jak m.in. zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, a w niektórych przypadkach nawet śmierć spowodowaną niewydolnością wielonarządową i wstrząsem. Warto dodać, iż ryzyko to jest szczególnie wysokie w przypadku osób starszych, które chorują na schorzenia przewlekłe, zwłaszcza te dotyczące układu oddechowego bądź sercowo- naczyniowego:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Cukrzyca
 • Astma oskrzelowa
 • Choroba sercowo- naczyniowa
 • Nowotwory złośliwe
 • Otyłość
 • Choroby nerek
 • A także przewlekłe choroby układu oddechowego

O czym warto pamiętać? Ze względu ba niezwykle szybki i gwałtowny postęp epidemii spowodowanej patogenem covid 19 konieczna jest izolacja osób, u których zachodzi podejrzenie i/lub potwierdzono zakażenie!

Test antygenowy covid- na czym polega?

Zadajesz sobie pytanie na czym polegają testy antygenowe covid? Test antygenowy w materiale z nosa lub nosogardzieli wykrywa specyficznie dla wirusa białka, które tworzą się w podczas jego replikacji, w odróżnieniu od testów PCR, które umożliwiają wykrycie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa. WHO dopuściło wykonywanie testów antygenowych w sytuacji ograniczonej dostępności testów genetycznych (molekularnych: RT- PCR i FRANKD) bądź gdy czas potrzebny do ich wykonania ogranicza ich użyteczność kliniczną. Testy antygenowe covid dopuszczone przez WHO muszą mieć czułość ok. 80% i swoistość na poziomie 97%. Zaleca się, by zarówno wyniki dodatnie, jak i ujemne weryfikować testem molekularnym (RT- PCR, PCR).

Przygotowanie do testów antygenowych covid

Badanie przeprowadza się bardzo podobnie jak testy PCR w oparciu o wymaz, pobrany od Pacjenta z nosa lub nosogardzieli ( w zależności od rodzaju danego testu). Gdy wymaz zostanie pobrany, próbka materiału zostaje naniesiona do otworu na płytce testowej, a następnie po określonym czasie odczytuje się wynik. Co istotne? Czas oczekiwania na wynik różni się między testami różnych producentów, jednakże najczęściej dostępny jest w ciągu 10-30 minut!

Testy antygenowe covid- kto i kiedy powinien wykonać badanie?

Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV- 2 przeprowadza się w przypadku istniejącego, uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba została narażona na infekcję patogenem covid 19. Zaleca się, aby wykonać badanie we wczesnych okresach choroby- 5- 7 dni od chwili pojawienia się objawów koronawirusa. Co więcej? Testy antygenowe covid powinny wykonać osoby, które miały kontakt z osobą chorą na covid 19 lub pojawiają się u nich objawy wskazujące na obecność zakażenia tą chorobą, takie jak m.in.:

 • Gorączka
 • Kaszel
 • Duszności
 • Utarta węchu i smaku
 • Bóle mięśniowe
 • Bóle gardła
 • Bóle głowy
 • Dreszcze
 • Nudności
 • Bóle kostno- stawowe
 • Ogólne uczucie rozbicia

Powinieneś jednak wiedzieć, że większość z tych objawów obecna jest także w przebiegu innych chorób wirusowych np. grypy. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem specjalistą. Centrum Medyczne MML potwierdzi źródła objawów za pomocą wyspecjalizowanych badań!

Czas oczekiwania na wynik testu antygenowego

Bardzo dużą zaletą testów antygenowych jest czas ich realizacji, gdyż jest on zdecydowanie krótszy (10- 30 minut) od standardowego testu RT- PCR (24 godziny). Testy antygenowe covid pozwalają na szybką identyfikację osób zakażonych w krótkim czasie!

Testy antygenowe na koronawirusa- wyniki

Wynik testu antygenowego najczęściej dostępny jest już tego samego dnia i wydawany jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS- CoV- 2 istnieje małe prawdopodobieństwo, że jest to wynik fałszywie dodatni. W znacznej większości przypadków skutecznie potwierdza on trwające zakażenie covid 19. Warto dodać, iż ze względu na wysoką skuteczność w wykrywaniu infekcji już na jej bardzo wczesnych etapach, testy antygenowe covid posiadają rekomendacje nie tylko Ministerstwa Zdrowia, ale także WHO! Z kolei negatywny wynik nie wyklucza w 100% ryzyka zakażenia koronawirusem. Zastanawiasz się dlaczego? Otóż możliwe jest, test został wykonany zbyt późno, lub było to związane z nieprawidłowym uzyskaniem materiału do badania. Aczkolwiek niezależnie od otrzymanego wyniku, zawsze należy skonsultować go ze swoim lekarzem rodzinnym! Centrum Medyczne MML to zespół doświadczonych lekarzy, którzy zawsze i chętnie służą pomocą. Serdecznie zapraszamy!