Skontaktuj się
Testy covid 19

Testy covid 19

 1. Testy genetyczne na koronawirusa
 2. Rodzaje testów na koronawirusa
 3. Kiedy wykonać test na COVID
 4. Koronawirus – test immunologiczny do oznaczania przeciwciał IgM oraz IgG
 5. Testy genetyczne COVID w Warszawie
 6. Szybkie testy COVID
 7. Test antygenowy COVID – na czym polega
 8. Jak przebiegają testy COVID
 9. Badanie szybkim testem COVID – jak wygląda
 10. Co oznacza pozytywny wynik testu na COVID
 11. Testy antygenowe na koronawirusa – wyniki
 12. Wynik pozytywny – jakie zalecenia
 13. Jakie zalecenia w przypadku negatywnego wyniku
 14. Jak przygotować się do testu na koronawirusa
 15. Skuteczne wsparcie w walce z pandemią koronawirusa – Centrum Medyczne MML Warszawa
 16. Testy COVID 19 – profesjonalnie przygotowany punkt pobrań
 17. Testy na koronawirusa – prywatny czy na skierowanie
 18. Testy na COVID – cena
 19. Testy COVID 19 wykonywane przez zespół specjalistów MML

Testy genetyczne na koronawirusa

RT-PCR to powszechnie używany test, który wykonuje się u większości osób z podejrzeniem infekcji COVID 19, najczęściej wykazujących typowe objawy dla zakażenia koronawirusem. W celu przeprowadzenia testu niezbędne są dobrze zabezpieczone próbki z wymazem, które mogą być pobrane z gardła, nosa lub nosogardzieli. W poniższym artykule znajdziesz też informacje na temat testów immunologicznych, testów antygenowych, przygotowania do badań czy punktu pobrań w MML. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Rodzaje testów na koronawirusa

W Centrum Medycznym MML w Warszawie dostępne są trzy rodzaje testów w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV2:

 • szybki test antygenowy z materiału z wymazu z nosogardzieli (czas oczekiwania na wynik to około 15 minut);
 • badania krwi żylnej, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo – surowica (na wynik tego typu badania trzeba poczekać 1 dzień);
 • szybki test jakościowy do wykrywania oddzielnych przeciwciał IgG i IgM skierowanych przeciwko 2019 nCoV w próbkach ludzkiej krwi pełnej z palca (tutaj czas oczekiwania to także około 15 minut).

W skali Warszawy i całego kraju dostępne są testy COVID, takie jak:

 • szybki test antygenowy;
 • przesiewowy test genetyczny FRANKD;
 • test genetyczny RT-PCR;
 • test na wirusa SARS-Cov2 i grypy;
 • szybki test metodą SAVD RT-PCR;
 • test genetyczny RT-PCR w domu;
 • badanie serologiczne przeciwciał IgM;
 • badanie serologiczne przeciwciał IgG;
 • ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej.

Kiedy wykonać test na COVID

Zastanawiasz się, kiedy należy wykonać test na COVID? Jest to uzależnione od tego, czy ma on wykryć aktywne zakażenie, czy potwierdzić przebytą chorobę. W celu potwierdzenia trwającej infekcji, test należy wykonać możliwie jak najszybciej. Zaleca się to zrobić, gdy tylko pojawią sią objawy lub gdy pacjent miał kontakt z osobą, u której zakażenie zostało już potwierdzone.
Do objawów zakażenia zaliczane są m.in.:

 • infekcje górnych dróg oddechowych;
 • utrata smaku lub węchu;
 • gorączka;
 • kaszel;
 • duszności;
 • bóle mięśniowe;
 • bóle gardła;
 • bóle głowy;
 • dreszcze;
 • nudności;
 • bóle kostno-stawowe;
 • ogólne uczucie rozbicia;
 • ogólne osłabienie.

Warto wiedzieć, że większość z tych objawów obecna jest także w przebiegu innych chorób wirusowych, np. grypy. Dlatego najlepsze rozwiązanie to konsultacja z lekarzem. Centrum Medyczne MML potwierdzi źródła objawów za pomocą wyspecjalizowanych badań.

Koronawirus – test immunologiczny do oznaczania przeciwciał IgM oraz IgG

Metoda immunologiczna służy diagnozie infekcji wirusowej bądź odporności poprzez wykrycie przeciwciał lub antygenów. Testy COVID 19 serologiczne są powszechne nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Zaleca je wielu doświadczonych wirusologów, w tym eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Testy te wykorzystuje się także jako dodatkowe wsparcie, które pozwala upewnić się, że negatywny wynik na obecność RNA w pobranej próbce nie był fałszywy.

Przeciwciała charakteryzuje bardzo duża stabilność, dzięki czemu są łatwiejsze do wykrycia, a dodatkowo pozostają w organizmie człowieka przez długi czas po zakażeniu. W konsekwencji pacjenci Centrum Medycznego MML mogą być diagnozowani m.in. pod kątem tego, czy już przebyli chorobę. Badanie może również wykazać zakażenie u osób, które koronawirusa przechodzą bezobjawowo.

Warto jednak pamiętać, że przeciwciała nie pojawiają się zaraz po zakażeniu. Osoby mające typowe objawy dla koronawirusa, powinny wykonać testy COVID 19 minimum po 3 dniach od momentu ich pojawienia się. Natomiast w przypadku pacjentów bezobjawowych, immunoglobiny mogą się pojawić dopiero po 5-10 dniach od momentu zakażenia. Badania immunologiczne jest przeprowadzane na zlecenie placówek medycznych oraz osób indywidulanych.

Testy genetyczne COVID w Warszawie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje też genetyczne testy na COVID. To jedne z najbardziej wiarygodnych badań. Pozwalają w niemal 100% potwierdzić lub wykluczyć zakażenie koronawirusem. Na początku pandemii testy genetyczne przeprowadzane były tylko i wyłącznie w szpitalach, gdyż był to proces składający się z wielu etapów. Jego wykonanie wymagało zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz zaangażowania wykwalifikowanego personelu.

W przypadku testów RT-PCR (badań genetycznych, molekularnych) materiał pobierany jest jako wymaz z gardła, nosa lub nosogardła. Testy genetyczne pozwalają na szybkie odnalezienie cząstek wirusa we krwi. Prościej mówiąc oznacza to, że wskazują z całkowitą pewnością, czy osoba poddana badaniu jest chora.

Molekularny test przesiewowy FRANKD to genetyczny test przesiewowy wykonywany z zastosowaniem nowoczesnej metody RT-LAMP. Jest to szybki i skuteczny sposób wykrywania wirusa SARS-CoV-2, opracowany przez polskich naukowców z laboratorium w GeneMe. Test jest zgodny z wszelkimi wytycznymi WHO, a czas oczekiwania na wynik to do 48 h, choć najczęściej są to 24 godziny.

Szybkie testy COVID

Do testowania chorych pod kątem koronawirusa dopuszczono także testy antygenowe. Ze względu na wysoką skuteczność w wykrywaniu infekcji już na jej bardzo wczesnych etapach, testy antygenowe COVID są rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i WHO.

Testy antygenowe również polegają na pobraniu próbki w postaci wymazu z nosogardzieli, jednak ich wynik można uzyskać już w ciągu 15-30 minut, a nie po kilku dniach. Cena testu antygenowego jest także niższa niż testów molekularnych. Z tego powodu wskazują z całkowitą pewnością, czy osoba poddana badaniu jest chora.Dodatkowo dają praktycznie natychmiastowy wynik. Samo wykonywanie testów antygenowych jest także mniej skomplikowane.

Szybkie testy antygenowe zaleca się głównie do badań przesiewowych u pacjentów z objawami infekcji, w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie potwierdzenie zakażenia. Szybkie testy COVID mogą być również przeprowadzane w gabinetach lekarzy POZ. Mimo że testy antygenowe charakteryzuje niższa czułość niż testy RT-PCR, to jednak mogą znacząco zniwelować rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Test antygenowy COVID – na czym polega

Zadajesz sobie pytanie, na czym polegają testy antygenowe COVID? Test antygenowy w materiale z nosa lub nosogardzieli wykrywa specyficzne dla wirusa białka, które tworzą się podczas jego replikacji, w odróżnieniu od testów PCR umożliwiających wykrycie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa.

WHO dopuściła wykonywanie testów antygenowych w sytuacji ograniczonej dostępności testów genetycznych (molekularnych: RT- PCR i FRANKD) lub gdy czas potrzebny do ich wykonania ogranicza ich użyteczność kliniczną. Testy antygenowe COVID dopuszczone przez WHO muszą mieć czułość ok. 80% i swoistość na poziomie 97%. Zaleca się, by zarówno wyniki dodatnie, jak i ujemne weryfikować testem molekularnym (RT-PCR, PCR).

Jak przebiegają testy COVID

W przypadku wymazu z nosogardzieli, specjalny patyczek zakończony wacikiem wsuwa się głęboko do nosogardzieli, dochodząc aż do tylnej ściany gardła. Następnie pociera się kilkukrotnie ścianę gardła, aby wacik wchłonął odpowiednią ilość materiału przeznaczonego do badania. Gdy patyczek zostanie wyjęty, umieszcza się go w specjalnej próbówce i odsyła do laboratorium.

Natomiast w przypadku badania krwi, przypomina ono tradycyjne badanie morfologiczne. Próbka pobierana jest z reguły z żyły przedramienia bądź z palca.

Zastanawiasz się, ile trwa test na koronawirusa? Czas trwania testu jest uzależniony od jego rodzaju. Wynosi od kilku sekund do 1 minuty.

Badanie szybkim testem COVID – jak wygląda

Podczas testu pobiera się kroplę krwi (z palca dłoni) do analizatora. Już po 10 minutach na analizatorze pojawia się wynik badania na COVID 19 – pozytywny bądź negatywny. Co ciekawe, zasada działania szybkiego testu COVID jest podobna np. do testu ciążowego. Do kasetki, która posiada okienko, nakrapiany jest materiał badawczy – w tym przypadku krew pełna, surowica bądź osocze. Po 10 minutach w tzw. okienku badawczym widoczny jest wynik.
Od czego zależy interpretacja wyniku? Wynik testu jest dodatni lub ujemny w zależności od tego, czy w okienku kasetki pojawiają się, czy nie pojawiają się kolorowe prążki.

Co oznacza pozytywny wynik testu na COVID

Jeśli chodzi o wynik, może być on różnie interpretowany w zależności od metody, jaką wykonywane jest dane badanie.

Wynik pozytywny, który został uzyskany w badaniu przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM może oznaczać, że aktualnie przebywamy chorobę COVID 19. W tej sytuacji należy wykonać badanie metodą RT-PCR. Pozytywny wynik w klasie IgG powinien być interpretowany razem z wynikiem IgM. Jeśli wynik w klasie IgG jest dodatni, a w klasie IgM ujemny, wskazuje to na przebytą i zakończoną infekcję. Jeśli jednak obydwa wyniki są dodatnie oznacza to trwającą aktualnie infekcję.

W przypadku testu RT-PCR otrzymany wynik pozytywny wskazuje, że dana osoba jest zarażona koronawirusem.

Testy antygenowe na koronawirusa – wyniki

Wynik testu antygenowego najczęściej dostępny jest już tego samego dnia. Wydaje się go zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 istnieje małe prawdopodobieństwo, że jest to wynik fałszywie dodatni. W znacznej większości przypadków skutecznie potwierdza on trwające zakażenie COVID 19.

Z kolei negatywny wynik nie wyklucza w 100% ryzyka zakażenia koronawirusem. Zastanawiasz się, dlaczego? Otóż możliwe jest, test został wykonany zbyt późno lub było to związane z nieprawidłowym uzyskaniem materiału do badania. Niezależnie od otrzymanego wyniku, dobrze jest skonsultować go z lekarzem. Centrum Medyczne MML to zespół doświadczonych specjalistów, którzy zawsze i chętnie służą pomocą.

Wynik pozytywny – jakie zalecenia

Zadajesz sobie pytanie, co oznacza pozytywny wynik szybkiego testu na COVID? Jeśli wynik jest dodatni pacjent powinien zostać poddany dalszej diagnostyce, ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w jego organizmie jest koronawirus. W tej sytuacji istotne jest stosowanie procedur bezpieczeństwa.

Jakie zalecenia w przypadku negatywnego wyniku

W sytuacji, gdy wynik szybkiego testu na COVID 19 jest negatywny, pacjent powinien w dalszym ciągu stosować się do aktualnych zaleceń. Należy dalej obserwować organizm, a w przypadku wystąpienia nowych objawów bądź ich większej intensywności, skontaktować się z lekarzem.

Jak przygotować się do testu na koronawirusa

Zastanawiasz się, w jaki sposób odpowiednio przygotować się do testu na koronawirusa? By wyniki badania były bardziej miarodajne, przed pobraniem wymazu trzeba przestrzegać kilku wskazówek.

Należy pamiętać, że pacjenci zgłaszający się na testy muszą przyjść do punktu pobrań na czczo. Osoby, u których ma zostać pobrany wymaz nie powinny jeść ani pić co najmniej 1 godzinę przed wymazem. W dniu badania zaleca się również, aby nie myć zębów ani nie używać płynów do płukania ust. Nie powinno się także żuć gum oraz palić papierosów. Nie należy też wydmuchiwać nosa, przepłukiwać go ani stosować kropli i aerozoli, gdyż mogą one zafałszować wynik badania. Nie powinno się również wykonywać inhalacji zatok. Osoby stale przyjmujące leki, mogą przyjmować je tak jak każdego innego dnia, jednak zaleca się by zrobić to najpóźniej 2 h przed wykonaniem testu. Osoby posiadające ruchomą protezę, powinny ją wyjąć.

Jeśli próbka do badania jest pobierana z krwi, nie trzeba być na czczo. Warto jednak na pół godziny przed testem COVID wypić szklankę wody.

Istotne jest także, by do punktu wymazowego dojechać własnym środkiem transportu. Nie powinno się korzystać z komunikacji zbiorowej, by nie narażać innych osób na zakażenie. Na badanie w MML, trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. W oczekiwaniu na wynik testu należy przebywać w samoizolacji. W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu. Zawsze staramy się udzielić rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi, bo bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas priorytetem.

Skuteczne wsparcie w walce z pandemią koronawirusa – Centrum Medyczne MML Warszawa

Ograniczanie kontaktów to najlepszy sposób na zatrzymanie każdej epidemii. Jednak w dzisiejszych czasach stan izolacji społecznej jest ciężki do zaakceptowania i nie może trwać w nieskończoność. Wykonywanie możliwie największej ilości wysokiej jakości testów w MML pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie ognisk zakażeń koronawirusem i, co najważniejsze, „gaszenie” ich nim rozprzestrzenią się na większą grupę osób.
Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Dlatego przeprowadzane przez naszych specjalistów testy COVID 19 spełniają najwyższe standardy jakości. Wykonujemy je w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach i ściśle kontrolowanych warunkach. W naszej pracy korzystamy tylko i wyłącznie z najnowocześniejszych, certyfikowanych urządzeń, a także ze specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych. Takie połączenie wraz z ogromną wiedzą i doświadczeniem ogranicza do minimum ryzyko uzyskania fałszywych wyników.

W MML badanie wykonywane jest z zachowaniem procedur szczególnej ostrożności. Jest to bardzo istotne, gdyż ma zapewnić wszystkim pacjentom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie badania. Należy zaznaczyć, że pacjenci podczas obecności w MML są odizolowani – mają kontakt jedynie z personelem medycznym, który wykonuje testy na COVID. Zarówno wszystkie materiały, jak i pomieszczenia są dezynfekowane po każdym pacjencie.

Testy COVID 19 – profesjonalnie przygotowany punkt pobrań

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo pacjentów zadbaliśmy o profesjonalne i kompleksowe przygotowanie punktu pobrań w placówce MML. Wszystkie osoby zgłaszające się na testy COVID 19 z diagnostyką koronawirusa, powinny wcześniej wypełnić specjalną ankietę epidemiologiczną. W naszym punkcie pobrań pracują wyłącznie doświadczone i kompetentne pielęgniarki, które dbają o bezpieczeństwo pacjentów i z pełnym profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki.

Testy na koronawirusa – prywatny czy na skierowanie

Decyzja jest w tym przypadku kwestią tylko i wyłącznie indywidualną. Skierowanie na testy COVID można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu w momencie podejrzenia występowania choroby. Z kolei prywatny test na COVID 19 można wykonać w dowolnym momencie. Takie badanie należy jednak samodzielnie opłacić.

Testy na COVID – cena

Cena testów na COVID jest zróżnicowana i może się zmieniać. Jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztuje test na koronawirusa w MML, zapraszamy do kontaktu.

Testy COVID 19 wykonywane przez zespół specjalistów MML

Jako Centrum Medyczne zatrudniamy kadrę najlepszych specjalistów, ekspertów i cieszymy się pozytywną opinią zarówno wśród pacjentów, jak i szpitali oraz placówek medycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-naukowe daje gwarancję rzetelnie wykonywanych badań związanych z koronawirusem. Jeśli interesują cię testy COVID 19, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie.
Postaw na wysoką jakość, skuteczność oraz pełen profesjonalizm Centrum Medycznego MML. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat testów COVID, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści zawsze i chętnie służą fachową pomocą!

Zobacz także:

Zobacz wszystkie