Skontaktuj się

Mikrochirurgia krtani – usuwanie zmian chorobowych krtani / fonochirurgia

W Centrum Medycznym MML wykonujemy zabiegi operacyjne obejmujące diagnostykę różnicującą i leczenie zmian chorobowych w obrębie strun głosowych. Przy użyciu wizualizacji endoskopowej i narzędzi stosowanych w mikrochirurgii krtani dokonujemy oceny budowy anatomicznej fałdów głosowych obejmującej pobieranie wycinków z podejrzanych fragmentów tkanek do oceny histopatologicznej. Zidentyfikowane w wyniku wyżej wspomnianych badań zmiany przerostowe lub guzowate o charakterze niezłośliwym usuwamy przy zastosowaniu lasera diodowego.