Skontaktuj się

Myryngoplastyka

Wykonywana jest u pacjentów, którzy w wyniku przewlekłych procesów zapalnych lub urazów ucha mają ubytek błony bębenkowej.

Odtworzeniu brakującego fragmentu lub całości błony polega na przeszczepie w miejscu perforacji fragmentu tkanki pobranej od pacjenta np. z powięzi mięśnia.