Skontaktuj się

Myryngotomia – umieszczenie dreników w błonach bębenkowych

Jest to chirurgiczne przecięcie błony bębenkowej wykonywane w celu umożliwienia drenażu płynu, który zgromadził się w jamie bębenkowej.

Bardzo często zabieg ten stosowany jest w przypadku tzw. przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria), kiedy dla poprawy słuchu w miejscu nacięcia błony bębenkowej konieczne jest założenie drenów wentylacyjnych, które swoim kształtem przypominają miniaturowej wielkości szpulkę do nici. Szpulka ta, wykonana z teflonu lub silikonu, umożliwia stałe usuwanie wydzieliny wysiękowej gromadzącej się w jamie bębenkowej.

U dzieci bardzo często zabieg myryngotomii wraz założeniem drenażu wykonujemy razem z usunięciem migdałka gardłowego (adenotomią). Jest to konieczne w przypadku pacjentów, u których wraz z przerostem migdałka gardłowego współistnieje wspomniane wcześniej przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego.