Skontaktuj się

Gastroenterologia i choroby wewnętrzne

Nasza oferta internistyczna obejmuje:

Leczenie nagłych zachorowań w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Nadzór nad przewlekłymi postaciami chorób wewnętrznych.
Profilaktykę i diagnostykę chorób przewodu pokarmowego (kwalifikowanie do badań endoskopowych przewodu pokarmowego).
Profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób metabolicznych (m.in. cukrzycy, hiperlipidemii, otyłości, dny moczanowej).
Profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca).
Kliniczną medycynę lotniczą: porady dotyczące przede wszystkim problemów związanych z podróżami lotniczymi i zmianą stref czasowych, zarówno u pacjentów zdrowych, jak i obciążonych przewlekłymi chorobami.
Weryfikację stanu zdrowia oraz certyfikację kandydatów na płetwonurków i płetwonurków rekreacyjnych.